Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007. (48 фотографий)

1.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

2.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

3.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

4.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

5.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

6.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

7.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

8.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

9.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

10.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

11.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

12.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

13.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

14.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

15.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

16.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

17.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

18.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

19.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

20.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

21.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

22.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

23.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

24.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

25.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

26.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

27.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

28.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

29.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

30.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

31.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

32.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

33.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

34.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

35.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

36.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

37.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

38.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

39.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

40.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

41.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

42.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

43.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

44.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

45.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

46.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

47.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.

48.
Звенигород. Саввино-сторожевский монастырь. Август 2007.